Ворон и червяк

Ворон и червяк

Ворон, летая, увидел ползущего по земле червяка, схватил его в клюв и полетел дальше. Бедный червяк, почувствовал, что дело его плохо, и говорит:

– Эй, ворон-богатырь, я знал твоих отца и мать. Они были очень красивые птицы.

Ворону понравились такие слова, и он, не раскрывая клюва, издал носом звук: Ух!

– Братьев и сестер твоих знал, – продолжал червяк.

Ворон вновь издал звук: Ух!

– Однако, все они не были красивее тебя, – сказал червяк.

Тогда ворон воскликнул: «Ах!» и клюв раскрылся, червяк упал на землю и сбежал.

 

Қарға мен құрт

Ыбырай Алтынсарин

Қарға ұшып жүргенде жерде жорғалап бара жатқан құртты көріп, тұмсығымен тістеп алып ұшып кетті. Құрт байғұс істің жаманға айналғанын біліп:

– Әй, қарға батыр, әке-шешеңді де көріп едім, асқан жақсы құстар еді, – деді.

Қарға тәуір көріп, тұмсығымен «уһ!» деді.

– Апа-ағаларыңды да білуші едім, – деді құрт.

Қарға тағы «уһ!» деді.

– Бірақ соның бәрі де сенен жақсы емес еді, – деді.

Сонда қарға масаттанып «Аһ!» дегенде, аузы ашылып кеткен соң, құрт жерге түсіп кетіп, құтылды дейді.

 

The Raven and the Worm

The Raven, flying, saw a Worm crawling on the ground, grabbed it in its beak and flew on. Poor Worm, he felt that his case was bad, and says:

– Hey, Raven-hero, I knew your father and mother. They were very beautiful birds.

The Raven liked these words, and he, without opening his beak, made a sound with his nose: Ugh!

«I knew your brothers and sisters» the Worm continued.

The raven made a sound again: Ugh!

«However, they weren't any prettier than you» said the Worm.

Then the Raven exclaimed: «Ah!» and the beak opened, the Worm fell to the ground and escaped.

Создано на платформе Alison CMS © 2011-2024. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.